Yaşama dair tüm alanlarda, Eriş İnşaat Yarım asırlık deneyimi ile Hayatı güzelleştirir.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

En önemli sermayesinin insan kaynağı olduğuna inanan ERİŞ İnşaat’ın insan kaynakları politikası; Mesleğinde uzman, motivasyonu yüksek, sosyal yetkinliğe sahip, katma değer yaratan çalışan profili oluşturmak, insan kaynağını doğru yönetmek, yönlendirmek ve geliştirmek üzerine kurulmuştur.
 

İnsan Kaynakları Politikamız, Doğru kişilerin doğru pozisyonlarda istihdamını sağlamak, alınan personelin en kısa ve en etkili şekilde oryantasyonunun tamamlanmasını sağlamak, yeni pozisyonlar için öncelikle grup içerisindeki insan kaynağını değerlendirmek, çalışanların bilgi ve yeteneklerine uygun görevler almasını sağlamak, her kademedeki çalışanların moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak, aile bilinci oluşturmak, işçi sağlığı ve güvenliği açısından sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmak, çalışanlar için eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, eğitim programları hazırlamak ve uygulamak, çalışan performanslarını objektif kriterlere göre değerlendirmek ve ödüllendirmek, üniversite öğrencilerine staj imkanı sunmak, açık iletişim ortamı sağlamak, personelin tüm özlük haklarını korumak ve geliştirmek.